Tıbbi Mikrobiyoloji

Tıbbi Mikrobiyoloji

Tıbbi Mikrobiyoloji; insanda mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların tanısı, ayırıcı tanısı, önlenmesi, korunulması,

tedavinin yönlendirilmesi ve izlenmesi, antimikrobiyal ilaç direncinin izlenmesi amacıyla hastaya ait tüm

biyolojik örneklerin incelenmesinde; mikrobiyolojik, immünolojik ve moleküler testlerin seçimi, testlerin yapılması,

sonuçların yorumlanması ve tıbbi konsültasyonu da içeren kliniğe özgün bir laboratuvar bilimi ve uzmanlık alanıdır.

Günümüzde Tıbbi Mikrobiyoloji, laboratuvar tabanlı ve bakteriyolojinin egemen olduğu eski konumundan; tanısal,

terapötik, epidemiyolojik ve koruyucu bilimsel etkinliklerin karışımından oluşan büyük bir komplekse dönüşmüştür.

Tıbbi Mikrobiyoloji, sadece laboratuvar deneyleri ile sınırlı değildir; hasta örneklerinin analizi, sonuçların sentezi, klinik

konsültasyon ve toplumda ve hastanede enfeksiyon kontrolünü de kapsayan birçok etkinliğin bütününden

oluşmaktadır. Bu bütünün bileşenlerinin çoğu birbirine bağımlıdır. Birinin eksikliği veya zayıflığı, diğerinin kalitesini

doğrudan etkilemektedir.

Klinik örnekleri mikrobiyolojik açıdan değerlendirir, uygun immünolojik ve moleküler testlerin seçimini ve uygulamasını

yapar, sonuçlarını yorumlar. Tıbbi Mikrobiyoloji; insanda mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların tanısı, ayırıcı

tanısı, önlenmesi-korunulması, tedavinin yönlendirilmesi ve izlenmesi, antimikrobiyal ilaç direncinin izlenmesi amacıyla

hastaya ait tüm biyolojik örneklerin incelenmesinde; mikrobiyolojik, immünolojik ve moleküler testlerin seçimi,

testlerin yapılması, sonuçların yorumlanması ve tıbbi konsültasyonu da içeren kliniğe özgün bir laboratuvar bilimi ve

uzmanlık alanıdır.

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi, insanda hastalık yapan dört ana mikroorganizma grubunu inceleyen tıbbi (klinik)

bakteriyoloji, tıbbi (klinik) viroloji, tıbbi (klinik) mikoloji, tıbbi (klinik) parazitoloji ile konak savunmasını inceleyen

immünoloji bilim alanlarını kapsamaktadır.

Mediline Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji bölümümüzde; mikropların yol açtığı hastalıkları ortaya çıkarmak, bir hastalık veya

belirtiden hangi mikrobun sorumlu olduğunu bulmak, ona göre tedavi için ilaç ya da strateji önermek, başka insanları bu

hastalıklardan korumak için önlemler almak için hizmet veriyoruz.

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı alt bölümleri

Klinik mikrobiyolojinin, klinik bakteriyoloji, klinik viroloji, mikoloji ve parazitoloji olarak dört alt konusu bulunuyor. Her biri çok farklı davranan mikroplar ile ilgili klinik mikrobiyoloji laboratuvarının alt dallarının işlevlerini ise şöyle sıralayabiliriz:

Klinik Bakteriyoloji Laboratuvarı

İnsanda enfeksiyona yol açan hastalıklardaki \'etken\' bakterileri ortaya çıkarmak için çalışır. Bu amaçla, insan vücudunun herhangi bir bölgesinden alınan örnekler çeşitli -bakteri- besleyici ortamlarda tutulurlar ve hastalık etkeni bakteriler laboratuvarda üretilmeye çalışılır. Sonrasında çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları belirlenerek hastalığın tedavisinde doktorların \"hedefi tam vurmaları\" sağlanır. Bazı durumlarda etken mikrobun ne olduğunun belirlenmesi bile bu amaç için yeterli olabilir.

Klinik Viroloji Laboratuvarı

İnsanda hastalık yapan virüslerin tanısını yapar. Virüs hastalıkları, bakterilerin antibiyotiklerle tedavi edildiği gibi tedavi edilemezler. Bu hastalıklarda tanı amacı birçok kez farklı anlamlar taşır. Buna, \"pandemi\" yapan, yani dünyanın tamamında salgına yol açabilen iki virüs hastalığı örnek gösterilebilir: İnfluenza, yani grip virüsü ve HIV/AIDS. Yakın dönemde, tüm dünyada yaygın enfeksiyona yol açan grip virüsünün tanımlanması, daha sonra yayılımının takibi ve en nihayet belirli risklere sahip hastalarda teşhis ve tedavisinin yapılabilmesi için çok özel viroloji teknikleri uygulanmış ve bu teknikler başlıca virüs hastalıklarının tanısında yaygın olarak kullanılır. HIV/AIDS de pandemisinin sürmekte olduğu kabul edilen bir virüstür, tüm dünyada yayılmaktadır ve laboratuvar tanısı, çoğu kez virüsün kendisinin gösterilmesi ile değil de, vücutta ona karşı oluşmuş maddelerin, antikorların gösterilmesiyle yapılır.

Mikoloji

Mantarlarla ilgili bilim dalının adıdır. Doğada birçok yerde karşımıza çıkan mantarlar insanlarda tedavi edilmeleri zor ve uzun süren hastalıklara yol açarlar; baş, gövdemiz ve tırnaklarımızdaki mantarlar buna çok iyi örneklerdir. Klinik Mikoloji Laboratuvarı bu mantarları teşhis eder ve uygun ilaçları önerir. Ayrıca, organ nakillerinde, yabancı organı vücudumuzun kabul edebilmesi için yapay olarak oluşturulan \"bağışıklık baskılanması\" sonucu vücutta ağır mantar enfeksiyonları ortaya çıkabilmektedir. Bunların tanısında da, bazen sofistike tekniklerle mikrobiyoloji laboratuvarı yine işin içindedir.

Parazitoloji

İnsanda hastalık yapan parazitlerle ilgili bilim dalıdır. Bağırsaklarda enfeksiyona yol açan tenya (şerit) gibi parazitler, sıtma hastalığına yol açan \"kan\" parazitleri ya da trichomonas gibi cinsel temasla insana bulaşan, hatta uyuz gibi deriden insana bulaşan parazitler bu alanın konusunu oluşturur. Ayrıca, gittikçe daha da küreselleşen dünyamızda, farklı coğrafyalarda ve iklimlerde bulunan çok özel parazitler eskiden sadece kendi coğrafyalarının sorunu iken, artan yolculuklar ile her mikrobiyoloji uzmanının tanı kapasitesi içinde yer alır hale gelmiştir.

Hekimlerimiz